"Om-Världen"

Offentlig konstnärlig gestaltning 2019

Matsalen på Högalids förskola, på uppdrag av Mölndals Stad.

Måleri på akustikpaneler.

För barn ligger hemmet och förskolan i centrum av deras universum. Denna tanke har varit med mig när jag har arbetat med bildvärlden till väggen i matsalen på Högalidens förskola. Jag har skapat en fantasifull karta över Krokslätt och dess omgivningar utifrån en Högalid-centrisk världsbild.

I mina efterforskningar har jag tittat på alla sorters kartor och förkovrat mig i broschyrer och information om kulturminnen och naturområden i Krokslätts närhet. Här har jag hämtat inspiration till min lekfulla tolkning av områdets geografi, natur och historia.