"Respit"

Offentlig konstnärlig gestaltning 2016

Toftahallen, Ödåkra, på uppdrag av Helsingborgs kommun.

Pulverlackad plåt, med handmålat motiv, och lasersågad ram och detaljer.

Eftersom uppväxt- och ”coming of age”-temat är återkommande i mitt konstnärskap så föll det sig kanske naturligt att ta fasta på bilden av Ödåkra; samhället som fortfarande utvecklas och barnen i trädet som är på väg att växa upp, på väg att frigöra sig. De är dock gamla nog att mena; stör oss inte, detta är vår fristad. Ett klätterträd ger en privat sfär, mitt i det offentliga rummet. Här har de andrum; Respit. Skyddade i lövverket är deras hemligheter säkra.

Trädtoppen eller ”kojan” kan också vara en symbol för en mental plats, en själslig fristad även för den som redan har vuxit upp.

Men jag ser också verket som en betraktelse av den faktiska platsen och något som väcker funderingar kring barn och ungas aktiviteter; den fria leken kontra de konstruerade och schemalagda aktiviteter som pågår inne i sporthallen.