"Spår" - 2021

Pågående offentlig konstnärlig gestaltning

visu02.jpg
sten04.jpg