Work in progress

"Om-världen" Offentlig gestaltningsupprdag till matsalsvägg på Högalidens förskola i Mölndal.

Jag skapar en fantasifull karta av förskolans omgivning utifrån en Högalidscentrisk världsbild

wip2019

"Precarious Structures"